ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ก.ค. 2563
2 การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ก.ค. 2563
3 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 พ.ค. 2563
4 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 พ.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 เม.ย. 2563
6 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 เม.ย. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 เม.ย. 2563
8 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 เม.ย. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-03 สายสี่แยกนาโพธิ์ - สามแยกบ้านปลายยวน หมู่ที่ 7,8 บ้านนาโพธิ์,บ้านเคี่ยมลูกหมี ตำบลนาบอน อำเภอนาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 มี.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยอดเขาเหมน ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกคลองจัง - เนิน 499 พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี อ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33