ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านหนองตาม หมู่ที 10 ตำบลนบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 พ.ย. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 และเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 พ.ค. 2564
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.118-10 สายอนามัยกองเสา-สหกรณ์นิคมเขาขาว หมู่ที่7 บ้านนาโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 ม.ค. 2564
4 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัยกองเสา - สหกรณ์นิคมเขาขาว หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ม.ค. 2564
5 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 ธ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ธ.ค. 2563
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 (วันคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดซื้ออาหารเสริม นม) และเทอม 2 ปีการศึกษา2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 พ.ย. 2563
8 ตารางแสดวงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลา ง แบบ บก.06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 (วันคงเหลือที่ยังไม่จัดซื้ออาหารเสริม นม ) และเทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 พ.ย. 2563
9 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน และตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.06 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ก.ย. 2563
10 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34