การจัดการความรู้ ( KM คู่มือการปฎิบัติราชการภายใน )
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
คู่มืองานสารบัญ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 23 พ.ค. 2562
ขั้นตอนการแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2562
คู่มือการเลื่อนระดับ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2562
คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 104 คน] เมื่อ 19 ธ.ค. 2561
สรุป พรบ.พัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 09 ม.ค. 2560
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2560
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 71 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างฯ [อ่าน 130 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
ขั้นตอนการบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 95 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
คู่มือภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 96 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
การจัดการความรู้คืออะไร ? ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 103 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2