ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุมุงหลังคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 ต.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคณะกลองยาวโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีชักพระภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลความสะอาด ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ิทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย (ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดแถบสะท้อนแสงรถบรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ก.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ก.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุมุงหลังคา สายดูดน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
     
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7549-1539, 0-7549-1540
Copyright @ 2007-2010 WWW.NABON.GO.TH: All rights reserved.