ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 พ.ย. 2562
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ม่ีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 พ.ย. 2562
3 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 ต.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ต.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสูบส่งน้ำดี ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บ้านนาชุมเห็ด) ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ต.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2562
7 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2562
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างเรียงหินยาแนวปากท่อ ถนนสายสามแยกบ่อทราย - ป้อมตำรวจ หมู่ที่ 13 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ก.ย. 2562
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างล้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ (วัดอำนวยสิทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน และล้างถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 ตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ก.ย. 2562
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23
     
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7549-1539, 0-7549-1540
Copyright @ 2007-2010 WWW.NABON.GO.TH: All rights reserved.